POBIERZ PUBLIKACJĘ

Kliknij w poniższy obrazek aby pobrać publikację Sebastian Jędrych  "Ludzie z Garwolina i okolic 1610-1945" Wydanie 1 (1 listopada 2013).pdf (27mb.)

Pobierz publikację!

Owocnych poszukiwań!
Ciekawostki
O to jak pięknie zapisywano pod koniec XVIII śmierć zacnej osoby (tłumacz. z łaciny - Jacek Ducki) Z Zawad Dnia 11 IX został pochowany we wzniesionym przez siebie grobowcu obok żony, pochowanej dnia 27 […] 1766, wielmożny, szlachetnie urodzony, pan Jan z Reymanów, komisarz generalny dóbr uprzednio Najjaśniejszego Marszałka Majestatu Królestwa Polskiego, od roku zaś Najjaśniejszego Wielmożnego Pana Starosty Garwolińskiego, zmarły dnia 7 IX o godzinie 10. Wyspowiadał się w pragnieniu Najświętszej Eucharystii i ostatniego namaszczenia, w ewentualnym wykonaniu zaś tego pragnienia […?] przeszkodziła mu szybka śmierć. Że tę zawsze miał przed oczami i dobrze był przygotowany, widać stąd, że zarówno odbył generalną spowiedź, [wypełniając] wszystkich pięć [warunków dobrej spowiedzi], w Garwolinie w czasie misji, jak i zapisane miał […] wszystkie szczegółowe spowiedzi od tego czasu. Wziąwszy te wszystkie [zapiski], nie mogąc już czytać z powodu bólu, widząc [pozostały] krótki czas życia, ze względu na postanowienie [ostatniej woli], które wszak chciał złożyć oraz doczesnych spadkobierców […], narzekając i wzdychając oddał spowiednikowi, aby ten spalił je po śmierci. Śmierć poprzedziła w nim rzadko spotykana święta ostateczna rezygnacja. W agonii rozmawiał zachowując pełną świadomość. Spowiednik, który też [niniejsze] pisze, modli się o życie wieczne dla niego, nie wątpiąc, że będzie się nim cieszył. Pragnie, żeby żyjący spadkobiercy zachowali pamięć o dobrej śmierci. Tenże (?) żył […] lat tego życia.