Publikacja

O pracy

Historia opracowania sięga roku 2005 kiedy to została opracowana genealogia rodów Rębkowa. Przy okazji badań nad tą wsią zainspirowałem się zrobieniem opracowania całej parafii. Wiedziałem, że to praca na lata i czasochłonna, ale w czasach studenckich trochę wolnego czasu jeszcze miałem.

Charakter pracy

Początkowo miała to być pozycja papierowa. Niestety ilość zebranego materiału starczyłaby na wydanie 4 tomów po 1000 stron każdy. Koszt wydruku takiej pozycji byłby ogromny – stąd elektroniczna forma publikacji, którą każdy we własnym zakresie i na własny koszt może wydrukować.
Publikacja ta jest nowatorską pracą, która mam nadzieję, nigdy nie zostanie ukończona i zawsze będzie ulepszana.

Błędy w pracy

Praca ma wiele błędów wynikających z ogromu przyczyn, również amatorskiego charakteru tłumaczeń z łaciny i języka łacińskiego, niedbałego charakteru pisma księży, monotoniczności wprowadzania danych. Każde zwrócenie uwagi na błąd ulepsza pracę. Elektroniczna forma pracy pozwala na korekcję błędów – papierowa ograniczałaby ją.

Dalsze losy publikacji

Publikacja jest dla nas samych – chcę by była coraz atrakcyjniejsza. W chwili obecnej na własną rękę i dzięki uprzejmości portalu www.garwolin.org uzupełniona została o pewne zdjęcia, które wizualizują osoby zawarte w pracy. Celem pracy jest maksymalna wizualizacja pracy – dlatego mam nadzieję, że dzięki tej pracy dotrzemy do zdjęć, które nigdy nie widziały światła dziennego. Co roku – jeśli pozwolą okoliczności – praca będzie aktualizowana o nowe dane z kolejnych lat.

Darmowa praca

Opracowanie jest obecnie darmowe i ma służyć wszystkim, którzy będą nią zainteresowani. Wprowadzenie w chwili obecnej opłaty za korzystanie z zasobu wiązałoby się z nałożeniem na pracę szeregu zabezpieczeń przed rozpowszechnieniem za darmo co mogłoby traktować każdego potencjalnego czytelnika jako złodzieja – chcieliśmy tego uniknąć. Być może kiedyś powstanie papierowa wersja pracy w formie książkowej lub encyklopedycznej, która będzie płatna, ale na to musi znaleźć się odpowiedni sponsor.